Moizmo“ privatumo politika

Ši Privatumo politika kartu su UAB „Moizmo“ (toliau – „Bendrovė“, „Moizmo“, „mes“, „mūsų“) platformos naudojimo sąlygomis reglamentuoja Jūsų naudojimąsi moizmo.com interneto svetaine, su ja susijusiais subdomenais ir (arba) mobiliąja aplikacija.

Ši Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms, paslaugoms ar interneto svetainėms, net jei jomis naudojatės / gaunate prieigą prie jų Bendrovės nurodytomis priemonėmis. Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip naudojame ir saugome Jūsų pateiktus asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Bendrovės paslaugomis.

Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi Bendrovės interneto svetaine ar mobiliąja aplikacija turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Bendrovės interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija.

Jūsų privatumas yra mūsų svarbiausias prioritetas. Dedame visas pastangas tam, kad sukurtume tokią aplinką, kurioje jaustumėtės saugiai. Mes imamės visų priemonių, reikalingų apsaugoti savo klientų konfidencialumą. Mes užtikriname asmens duomenų konfidencialumą ir įgyvendiname reikiamas technines ir organizacines priemones, reikalingas apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto atskleidimo, praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Ši privatumo politika gali būti keičiama dėl teisinio reguliavimo pasikeitimų, pokyčių Bendrovės veikloje ar dėl kitų aplinkybių. Mes Jus informuosime apie pakeitimus, patalpindami aktualią privatumo politikos redakciją savo interneto svetainėje moizmo.com. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų svetainėje ir susipažinti su galiojančia privatumo politika.

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.

Atsižvelgiant į mūsų Jums teikiamas ir Jūsų naudojamas Bendrovės paslaugas, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys – Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Šie duomenys gaunami iš Jūsų, kai susikuriate asmeninę paskyrą ir joje pateikiate savo duomenis, kreipiatės į mus su prašymu, paklausimu, skundu ir pan.

Registracijos, prisijungimo ir paskyros techniniai/ administravimo duomenys - elektroninio pašto adresas, paskyros statusas (aktyvi, užblokuota ir pan.), IP adresas, prisijungimų prie paskyros ir veiksmų paskyroje techniniai duomenys, požymis, kad susipažinote su naudojimosi Bendrovės platformos sąlygomis ir/ar Privatumo politika, susipažinimo data ir laikas. Šie duomenys gaunami iš Jūsų, kai registruojatės Bendrovės platformoje ir susikuriate savo paskyrą, sukuriami arba fiksuojami automatiškai (įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Jums registruojantis, jungiantis ar naudojantis paskyra (pvz. techniniai duomenys).

Pirkimų duomenys - užsakomos pardavėjų prekės/paslaugos, jų kiekis, kainos, suteiktos nuolaidos, užsakymo pateikimo data ir laikas. Gaunami iš Jūsų, kai Bendrovės platformoje pateikiate užsakymą konkrečioms pardavėjų prekėms/paslaugoms. Sugeneruojami Jūsų užsakymo vykdymo eigoje arba gaunami iš pardavėjų, kurių prekes perkate.

Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai - Jūsų sutikimai gauti rinkodaros ir/ar kitus pranešimus, informacija apie pranešimų užsakymą ir/ar atsisakymą, informacija apie Jūsų naudojamas Bedrovės paslaugas ,Jūsų pasirinkimai dėl slapukų. Gaunami iš Jūsų (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Jums pažymint atitinkamus sutikimus ir/ar pasirinkimus, užsakant atitinkamus pranešimus ir/ar paslaugas arba jų atsisakant.

Jūsų naršymo Bendrovės interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys - peržiūrėti puslapiai, peržiūrėtos prekės, peržiūros data ir laikas, naršymo trukmė, į pirkinių krepšelį ir/ar norų sąrašą įkeltos prekės, įkėlimo data ir laikas, reklamjuosčių paspaudimai, kiti paspaudimai ir domėjimasis turiniu, informacija, iš kur vartotojai patenka į svetainę, įskaitant (bet neapsiribojant) partnerių (ang. Affiliate) nuorodų statistika. Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums naršant Bendrovės interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje. Sugeneruojami iš Jūsų naršymo duomenų (pvz. statistinė naršymo informacija).

Duomenys, sukurti naudojantis tam tikromis Bendrovės teikiamomis paslaugomis ar funkcijomis, pavyzdžiui, atliekant rezervaciją moizmo.com, gali būti susieti su jūsų esamo registruoto kliento informacija, jei atliekate šiuos veiksmus kaip registruotas klientas. Šie duomenys yra gaunami tiesiogiai iš jūsų ir automatiškai įrašomi, įskaitant slapukus ir panašias technologijas, kai naudojatės atitinkama Bendrovės siūloma paslauga ar funkcija.

Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys - Informacija, kad pranešimas sėkmingai pristatytas, informacija apie pranešimo atvėrimą ir atvėrimo datą bei laiką, pranešime pateiktų nuorodų paspaudimai, informacija apie el. laiško persiuntimą (nefiksuojant adresato), informacija apie pranešimų (atitinkamo jų tipo) atsisakymą. Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums gaunant ir peržiūrint naujienlaiškius ir kitus el. pranešimus.

Turinys, kuriuo dalijatės Bendrovės platformoje - Jūsų Bendrovės interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje viešai pateikti atsiliepimai, vertinimai, klausimai apie prekes, Bendrovės Paslaugą ir kitas turinys, kurį viešai pateikiate ir/ar kuriuo pasidalijate. Atminkite, kad turinį viešinate Jūs pats (-i), todėl esate visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijatės. Gaunami iš Jūsų, kai Jūs patalpinate atitinkamą turinį Bendrovės svetainėje.

Komunikacijos su Jumis duomenys- Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate mums klausimus, pateikiate mums atsiliepimus, skundus ir pan., mes tvarkome Jūsų komunikavimo su mumis įrašus ir kopijas, Jūsų pateiktus dokumentus ir duomenis, o taip pat mūsų pačių surinktus duomenis, kai ir kiek jie reikalingi Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti. Gaunami iš Jūsų, kai kreipiatės į mus su prašymu, atsiliepimu, skundu ar kita užklausa.

Surenkami mūsų pačių iš mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Jus ir/ar gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz. pardavėjų, valstybės institucijų ir pan.), kai ir kiek tai reikalinga Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.

Jūsų identifikaciniai, kontaktiniai ir kiti duomenys, kuriuos išsaugote asmeninėje savo paskyroje (pvz. vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas), saugomi tol, kol galioja Jūsų paskyra arba kol pats juos iš paskyros pašalinate, arba Jūsų sutikimas bus atšauktas.

Visi neregistruoto asmens naršymo duomenys yra renkami ir tvarkomi tik nuasmeninti ir neleidžia identifikuoti konkretaus asmens. Tam tikrais atvejais Bendrovės sistema gali atpažinti Jus, kaip sugrįžtantį vartotoją ir ankstesnės (-ių) naršymo sesijos (-ų) metu surinktus duomenis susisieti su naujos naršymo sesijos duomenimis. Visgi, ir šiuo atveju mes negalime identifikuoti Jūsų, kaip konkretaus asmens, nes naršymo duomenys nėra siejami su jokiais kitais asmens duomenimis ir identifikatoriais.

Mūsų teisėms ir interesams ginti, kai kreipiatės į mus su skundu ar pretenzija, inicijuojamas teisinis ginčas arba yra jo tikimybė, duomenys, būtini Jūsų prašymui ar užklausai išnagrinėti galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis sprendimas.

Vykdydami analitiką ir statistiką mes tvarkome nepersonalizuotus subendrintus duomenis ir netvarkome Jūsų kontaktinės ar kitokios Jus individualizuojančios informacijos. T.y., analitiniai ir statistiniai duomenys neleidžia identifikuoti konkretaus vartotojo, nėra susiejami su kitais identifikuoto vartotojo duomenimis ir nejungiami į duomenų rinkinius pagal konkretų vartotoją. Šie duomenys tvarkomi vertinti mūsų paslaugų ir/ar rinkodaros kampanijų našumą ir priimti svarbius veiklos vystymo bei tobulinimo sprendimus, tokius, kaip pardavėjų sąrašo formavimas, paslaugų vystymas, interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos tobulinimas, Klientų aptarnavimo gerinimas ir pan., tikslu. Jeigu Jūs prieštarautumėte analitinių slapukų diegimui, galite juos atmesti savo interneto naršyklėje.

Įstatymuose numatytais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti atsiųsdami mums prašymą el. paštu [email protected].

Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti susisiekdami su mumis el. paštu [email protected].

Jūs galite pateikti Bendrovei prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo susisiekdami su mumis el. paštu [email protected]. Tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

  • Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
  • Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;
  • Duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų ir Jūsų interesai nėra viršesni;
  • Jūsų duomenis būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
2022 - ∞ © Moizmo